Systémové upozornění
Hlavní informace

Reaktor VR-1 patří do kategorie výzkumných reaktorů s hlavním zaměřením na výuku a výcvik. Pracoviště bylo účelově vybudováno pro prohloubení kvality přípravy posluchačů vysokých škol, doplnění a rozšíření teoretické přípravy specialistů z jaderné energetiky praktickými úlohami, vědecko-výzkumnou činnost a informační činnost v oblasti využívání jaderné energie. Reaktor jako specializované výukové zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je kromě studentů FJFI otevřený i posluchačům ostatních vysokých škol v České republice.