Systémové upozornění
Hlavní informace

Školní reaktor VR-1 je lehkovodní jaderný reaktor nulového výkonu s obohaceným uranem. Konstrukce reaktoru odpovídá požadavkům na snadnou dostupnost aktivní zóny s ohledem na výuku studentů a výchovu kvalifi kovaných pracovníků pro jadernou energetiku. Bazénové uspořádání reaktoru umožňuje jednoduchý a rychlý přístup k aktivní zóně, snadné zakládání a vyjímání různých experimentálních vzorků a detektorů, jednoduchou a bezpečnou manipulaci s palivovými články. Lehká voda, která slouží jako moderátor, reflektor a chladivo, navíc plní funkci biologického stínění, což umožňuje přístup k reaktoru i během provozu.

Díky malému výkonu je pro odvod tepla uvolněného při štěpení uranu v aktivní zóně dostatečné přirozené proudění bez nutnosti použití čerpadla, které je však v aktivní zóně instalováno a zajišťuje lepší průtok vody mezi trubkami palivových článků, a tím brání vzniku usazenin na povrchu paliva. Reaktor je provozován při atmosférickém tlaku při teplotě cca 20°C (přesná teplota závisí na teplotě okolního prostředí).