Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra jaderných reaktorů zajišťuje vzdělání v oboru jaderného inženýrství. Výuka je zaměřena na teoretickou i experimentální reaktorovou fyziku, neutronové aplikace, studium jaderného palivového cyklu a bezpečný provoz jaderných elektráren a výzkumných reaktorů. Pozornost je věnována také termomechanice a dynamice reaktorů a principům sdílení tepla. Důležitou součástí výuky je radiační ochrana a studium biologických účinků ionizujícího záření. Více informací o oboru jaderné inženýrství a jeho specializacích naleznete zde.

Od založení katedry v roce 1955 je kladen důraz na propojení pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Nové poznatky a výsledky řešených projektů jsou postupně začleňovány do výuky s cílem zajistit vysokou úroveň poskytovaného vzdělání. Studenti mají možnost podílet se na řešení aktuálních projektů v rámci svých ročníkových prací a tím se postupně učí systematické vědecké práci a zpracování zadaných úkolů. Díky tomu mají také možnost již během studia pracovat ve výzkumných ústavech nebo ve firmách z jaderné oblasti a získávat cenné znalosti přímo z praxe. Teoretická výuka je podporována účastí studentů na experimentech na reaktoru VR-1 a v laboratořích. Studenti jsou motivováni k práci s nástroji výpočetní techniky a s některými moderními výpočetními kódy (výpočty neutronových charakteristik i termodynamické vlastnosti soustav). Absolventi katedry se zapojují do projektů hodnocení palivového cyklu, podpory provozu jaderných elektráren i do projektů zabývající se výstavbou nových energetických zdrojů nebo vývojem a testováním řídicích a bezpečnostních systémů. Nacházejí uplatnění jednak na pozicích operátorů a kontrolních fyziků v jaderných elektrárnách i výzkumných ústavech, které provozují vlastní reaktor, ale také třeba v akademické oblasti nebo ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

V současné době zaměstnává katedra 25 pracovníků, z toho dvě třetiny jsou akademičtí a vědečtí pracovníci a zbytek tvoří odborní, techničtí a administrativní pracovníci, kteří zajišťují zejména provoz reaktoru.

Zpět na sekci O nás