Systémové upozornění
Hlavní informace

Výuka je zaměřena zejména na studenty vysokých škol. Většinu experimentálních úloh lze realizovat ve třech úrovních náročnosti podle znalostí posluchačů - demonstrační, standardní a rozšířená. Demonstrační úroveň slouží k základnímu pochopení fyzikálního jevu a studenti jsou v tomto případě spíše pasivními pozorovateli. Ve standardní úrovni je očekáváno aktivní zapojení studentů, kteří se účastní experimentu a samostatně vyhodnocují naměřené výsledky. Rozšířená úroveň slouží k podrobnému studiu problematiky, vyžaduje hlubší teoretické znalosti a aktivní účast studentů při přípravě experimentu, jeho průběhu i při vyhodnocení a interpretaci výsledků. Studovaná problematika se často sleduje z několika různých přístupů nebo za různých podmínek. Pro všechny standardní experimentální úlohy jsou zpracovány učební texty, metodické návody k úlohám a protokoly pro zaznamenávání naměřených hodnot. V současnosti je na reaktoru připraveno více než 25 experimentálních úloh z oblasti reaktorové a neutronové fyziky, dozimetrie, jaderné bezpečnosti a systémů řízení jaderných zařízení.

Pro studenty zabývající se ochranou životního prostředí lze zahrnout úlohy jako biomonitoring životního prostředí nebo identifikace štěpných produktů v životním prostředí. V závislosti na studijních plánech jednotlivých fakult probíhá výuka v pravidelném týdenním rozvrhu nebo turnusovou formou. Délka takového kurzu je podle domluvy jeden až pět dní. Podle požadavků učitelů z jednotlivých fakult jsou pak sestavovány konkrétní náplně kurzů nebo pravidelné výuky. 

V oblasti výuky spolupracuje pracoviště reaktoru dlouhodobě se Slovenskou Technickou Universitou, dále pak s Aachen University of Technology. Zmiňme taktéž již současné uživatele či uživatele, kteří se na náš reaktor chystají v blízké budoucnosti: KTH Royal Institute of Technology (Švédsko), Defence Academy of the UK, University of Manchester (UK), University of Tennessee Knoxville (USA), Monterey Institute of International Studies (USA) a Aalto University Helsinky (Finsko).

Více informací o oboru jaderné inženýrství, který můžete studovat na Katedře jaderných reaktorů, naleznete zde.