Systémové upozornění
Hlavní informace

Dále probíhají na reaktoru specializované výcvikové kurzy pro přípravu odborníků pro český jaderný program v rámci standardní přípravy provozního personálu jaderných elektráren. Budoucí operátoři a kontrolní fyzici jaderných elektráren se v třídenních nebo pětidenních intenzivních kurzech zaměřují zejména na praktické aplikace reaktorové fyziky v jaderné elektrárně.

Katedra jaderných reaktorů zajišťovala také výcvik pracovníků SÚJB, který byl vytvořen speciálně pro potřeby zvyšování kvalifikace inspektorů SÚJB. Kromě praxe na reaktoru kurz obsahoval také teoretickou přípravu v oblasti jaderného inženýrství, radiační ochrany, havarijní připravenosti, fyzické ochrany, zárukového procesu a také pedagogicko-psychologickou přípravu a úvod do právní praxe. Součástí byla také příprava kompletních materiálů a výukových metodik.

Mezi pravidelné uživatele reaktoru spadá skupina ČEZ či Slovenské elektrárne (SE/ENEL) či EERRI kurzy organizované IAEA. Mezi další, avšak nepravidelné, uživatele patří SÚJB, KISR (Kuvajt) a IAEA.