Systémové upozornění
Hlavní informace

Proběhl kurz pro Hasičský záchranný sbor, během kterého si účastníci procvičovali práci s detektory ionizačního záření. Pro tento kurz bylo používáno zařízení MONTE, vyvinuté speciálně pro tento typ tréninku.