Systémové upozornění
Hlavní informace

Pracoviště reaktoru VR-1 bylo opět součástí kurzu pořádaným Mezinárodní agenturou pro atomovou energii společně s Eastern European Research Reactor Initiative (EERRI). Letošní kurz byl online. Účastníci kurzu se prostřednictvím přednášek a praktických cvičení seznámili se základy radiační ochrany a dozimetrie, termohydrauliky, neutronové aktivační analýzy a ovládání reaktoru.