Systémové upozornění
Hlavní informace

Český rozhlas vysílal reportáž o reaktoru VR-1, kurzu v rámci ENEEP, který probíhal na reaktoru VR-1 a o plánovaném reaktoru VR-2. Zde si můžete reportáž poslechnout, začíná v čase 17:38:30.