Systémové upozornění
Hlavní informace

V minulém týdnu probíhal na reaktoru VR-1 kurz v rámci ENEEP (European Nuclear Experimental Educational Platform), což je otevřená platforma pro jakoukoli evropskou univerzitu nebo evropský výzkumný ústav, které jsou aktivně zapojeny do experimentálního jaderného vzdělávání, školení a budování kompetencí. Zakládajícími členy ENEEP je pět ústavů (STU, ČVUT, TU Wien, JSI a BME). Všichni partneři se intenzivně podílejí na experimentálním jaderném vzdělávání, školení a budování kompetencí.

Kurz byl týdenní, zúčastnilo se jej 10 studentů z různých zemí světa. Vyzkoušeli si různé experimentální úlohy a na závěr i řízení reaktoru VR-1 pod dohledem personálu reaktoru.