Systémové upozornění
Hlavní informace

Dnes byla na své místo usazena nádoba podkritického reaktoru VR-2.

Usazovani VR2 1    Usazovani VR2 2